Οι Κατασκηνώσεις και οι λίστες των ΜΜΕ

Την εποχή αυτή, με αφορμή τις πολιτικές έριδες μεταξύ των κομμάτων κυκλοφορούν στα ΜΜΕ αδιάκριτα λίστες με ΜΚΟ που μεσολαβούν αυτή την εποχή για την απασχόληση ανέργων σε Δήμους κ.α. με χαμηλές αμοιβές αλλά και λίστες με εκατοντάδες ΜΚΟ που είχαν παλιότερα λάβει μέρος στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης 2000-2006 και του Υπουργείου Απασχόλησης όπου οι ΜΚΟ απασχολούσαν για κάλυψη δικών τους αναγκών, νέους εργαζόμενους.

Οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα συμμετείχαν το 2006-2007, όπως πολλές άλλες Οργανώσεις, στο πρόγραμμα αυτό και απασχόλησαν (μερική απασχόληση) με αμοιβή 750€ τον καθένα δυο νέους επιστήμονες. Για το πρόγραμμα αυτό υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά όλων των δαπανών (τιμολόγια, ασφαλιστικές εισφορές κλπ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Απασχόλησης

Στα πλαίσια του προγράμματος, που είχε τίτλο «Μέσα από τα μάτια των παιδιών» και σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού έγινε σημαντική παιδαγωγική δουλειά για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Κατασκήνωση, τυπώθηκε βιβλιαράκι και πολλοί κάτοικοι της Ελευσίνας παραβρέθηκαν στην Έκθεση Φωτογραφίας και τις άλλες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Λ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας.

Οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα δεν έχουν καμιά συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα και θεωρούν ότι οι αναφορές στο Σωματείο θα ήταν σωστό να γίνονται με σεβασμό στην 80χρονη ιστορία του, τις προσπάθειες των εκατοντάδων πραγματικών εθελοντών και το κυριότερο στην αλήθεια.