20η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Την έχουν επικυρώσει 191 κράτη, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας, και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. Η επέτειος αυτή έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών, που σε πολλές χώρες αποτελούν κενό γράμμα, εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φτώχεια και να στερούνται της στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης, εκατοντάδες χιλιάδες υφίστανται τις τραγικές συνέπειες συρράξεων και οικονομικού χάους, δεκάδες χιλιάδες ακρωτηριάζονται στους πολέμους και πολλά ακόμη ορφανεύουν ή και σκοτώνονται από τον ιό του AIDS και από άλλες ασθένειες. Τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι καταπέλτης στο εφησυχασμό της συνείδησης.

Στην Ελλάδα ο Συνήγορος του Παιδιού ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργία δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού, προκειμένου να συζητήσουν ένα πλαίσιο διαρκούς συνεργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ). Το Δίκτυο ΜΚΟ δημιουργήθηκε στις 3.11.2009 και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από 47 οργανώσεις, ανάμεσά τους και οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα.

Από το 2007  στις Κατασκηνώσεις μας, όπου φιλοξενούνται δωρεάν 140 παιδιά με σημαντικά, ίσως και άλυτα, οικονομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα γίνονται προγράμματα για να μάθουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν. Με την ενεργό συμμετοχή των 100 ενεργών εθελοντών της Οργάνωσης οργανώνονται δράσεις για το σκοπό αυτό.