Κατασκήνωση

Η Κατασκήνωση του 2012 θα λειτουργήσει για τα παιδιά, για 21 μέρες, από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου έως και την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012.

Οι εθελοντές ανεβαίνουν, 3 μέρες πριν την έναρξη της περιόδου, την Παρασκευή 6 Ιουλίου και φεύγουν τρεις μέρες μετά την λήξη της περιόδου, την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012.

2 boys looking the night sky

Volunteers building a tend
Volunteers cleaning dinning place
Η κατασκήνωση για τους εθελοντές, διαρκεί συνολικά 27 μέρες και χωρίζεται σε 3 περιόδους:

  1. Προκατασκηνωτική Περίοδος: Ξεκινά 3 μέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου και λήγει με την άφιξη των παιδιών. Κατά την διάρκεια της οι εθελοντές εργάζονται όλοι μαζί για το στήσιμο των σκηνών, τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την προετοιμασία των μαγειρείων κ όλων των χώρων της κατασκήνωσης για να υποδεχτούν τα παιδιά. Την Κυριακή πριν έρθουν τα παιδιά γίνεται η πρώτη κατασκηνωτική συνέλευση.

  2. Κατασκηνωτική Περίοδος: Υποδεχόμαστε τα παιδιά και ξεκινά το πρόγραμμα της κατασκήνωσης.

  3. Μετάκατασκηνωτική Περίοδος: Ξεκινά την Δευτέρα αφού έχουν φύγει τα παιδιά και τελειώνει 3 μέρες μετά. Στη διάρκεια της οι εθελοντές μαζεύουν και αποθηκεύουν τον εξοπλισμό και τα υλικά της κατασκήνωσης και καθαρίζουν τον χώρο της. Κατά την μετακατασκηνωτική γίνεται η τελευταία κατασκηνωτική συνέλευση και οργανώνονται εκδηλώσεις για τα στελέχη της.

Εγγραφές Παιδιών Δήλωση ενδιαφέροντος εθελοντή Προσφορά Αγαθών

Η Κατασκήνωση του 2014 θα λειτουργήσει για τα παιδιά, για 20 μέρες, από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου έως και την Κυριακή 27 Ιουλίου 2014.

Οι εθελοντές ανεβαίνουν, 3 μέρες πριν την έναρξη της περιόδου, την Παρασκευή 4 Ιουλίου και φεύγουν τρεις μέρες μετά την λήξη της περιόδου, την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014.

2 boys looking the night sky

Volunteers building a tend
Volunteers cleaning dinning place

Η κατασκήνωση για τους εθελοντές, διαρκεί συνολικά 27 μέρες και χωρίζεται σε 3 περιόδους:

  1. Προκατασκηνωτική Περίοδος: Ξεκινά 3 μέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου και λήγει με την άφιξη των παιδιών. Κατά την διάρκεια της οι εθελοντές εργάζονται όλοι μαζί για το στήσιμο των σκηνών, τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την προετοιμασία των μαγειρείων κ όλων των χώρων της κατασκήνωσης για να υποδεχτούν τα παιδιά. Την Κυριακή πριν έρθουν τα παιδιά γίνεται η πρώτη κατασκηνωτική συνέλευση.

  2. Κατασκηνωτική Περίοδος: Υποδεχόμαστε τα παιδιά και ξεκινά το πρόγραμμα της κατασκήνωσης.

  3. Μετάκατασκηνωτική Περίοδος: Ξεκινά την Δευτέρα αφού έχουν φύγει τα παιδιά και τελειώνει 3 μέρες μετά. Στη διάρκεια της οι εθελοντές μαζεύουν και αποθηκεύουν τον εξοπλισμό και τα υλικά της κατασκήνωσης και καθαρίζουν τον χώρο της. Κατά την μετακατασκηνωτική γίνεται η τελευταία κατασκηνωτική συνέλευση και οργανώνονται εκδηλώσεις για τα στελέχη της.

Εγγραφές Παιδιών Δήλωση ενδιαφέροντος εθελοντή Προσφορά Αγαθών