Οι Χορηγοί

Οικονομικοί Ενισχυτές

Η Κατασκήνωση χρειάζεται ανθρώπους για να υπάρχει. Τους εθελοντές που βρίσκονται μαζί με τα παιδιά αλλά κι όσους βοηθούν προσφέροντας χρήματα και προϊόντα των επιχειρήσεων τους.

Μια κατασκηνωτική περίοδος για 130 παιδιά απαιτεί δαπάνες 40.000€ ενώ άλλα 25.000€ απαιτούνται για τις χειμερινές δημιουργικές δραστηριότητες, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του Σωματείου.

Για κάθε παιδί που φιλοξενείται πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 500€.

Τα χρήματα προέρχονται από τη Λαχειοφόρο αγορά, ενισχύσεις φίλων και χορηγίες.

Οι Εταιρείες μπορεί να μοιάζουν απρόσωπες αλλά σε κάποιες από αυτές οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν τους δίνουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο, το δικό τους. Οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν χρήματα ή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους που είναι απαραίτητα για την παρασκευή 12.000 μερίδων φαγητού και 15.000 μικρογευμάτων κάθε χρονιά.

Τα ονόματα των χορηγών δημοσιεύονται στο Περιοδικό ΘΡΟΪΣΜΑ.