Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης

Από το 2015 οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά- Χαρούμενα Νιάτα, οργανώνοντας τις χειμερινές δράσεις των εθελοντών τους, ίδρυσαν, για τα παιδιά που ζουν σε κοινούς τόπους ή δομές, το «Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης».

Το «Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης» είναι μια μετακινούμενη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής στήριξης για παιδιά, η οποία βασίζεται στη μέθοδο της Εμψύχωσης (ANIMATION) και την ευέλικτη μεταφορά εθελοντών και εξοπλισμού σε διαφορετικές δομές όπου φιλοξενούνται παιδιά, είτε μόνιμες και οργανωμένες (Ιδρύματα-ΜΚΟ) είτε ευκαιριακές (Ξενώνες προσφύγων και μεταναστών, πλατείες, καταυλισμοί κ.λπ.) που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο ή σε απομακρυσμένα μέρη.

Ομάδες εθελοντών μας πλήρως εξοπλισμένες μεταβαίνουν και υλοποιούν έτοιμα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης σε χώρους όπου ζουν παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Τα παιδαγωγικά/εμψυχωτικά προγράμματα καταρτίζονται με την εποπτεία και παρακολούθηση  των δράσεων από ειδικούς παιδαγωγούς και εφαρμόζονται από έμπειρους εθελοντές που είναι προετοιμασμένοι για όσα πρόκειται να κάνουν.

Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια χειροτεχνίας, μουσικοκινητικά παιχνίδια και ένα θεατρικό βασισμένο στην παντομίμα με τίτλο «Κάτω από το μεγάλο δένδρο είμαστε όλοι φίλοι»

Το πρόγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί τα χρόνια αυτά 18 φορές σε ιδρύματα όπως η Παιδόπολη Αλίμου «Άγιος Ανδρέας», σε Κέντρα ασυνόδευτων ανηλίκων και εφήβων (Πετράλωνα, Ίλιον) σε Δημοτικά Σχολεία (87ο Διαπολιτισμικό Αθηνών, Ασπρόπυργος κλπ) και σε Kέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών (Ελαιώνας, Ελευσίνα, Άγιος Ανδρέας). Στις δράσεις αυτές έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 70 εθελοντές μας.