Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εθελοντών

Η εκπαίδευση των εθελοντών βασίζεται στα σεμινάρια εκπαίδευσης των εθελοντών που γίνονται κάθε χρόνο. Τα σεμινάρια οργανώνονται από την Παιδαγωγική Ομάδα και τις επιστημονικές μας συμβούλους Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή, Δρ Ψυχολόγο και Μαρία Σπάτουλα. Παιδαγωγό-Εμψυχώτρια. Τα σεμινάρια έχουν στόχο να εφοδιάσουν τα στελέχημας α) με γνώσεις σχετικές με την φυσιολογική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση β) με δεξιότητες που αφορούν την δημιουργική απασχόληση των παιδιών (εικαστικά, θέατρο, μουσική, όμιλοι κλπ) γ) την ευαισθητοποίηση των στελεχών με βιωματικό τρόπο σε θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων, της δυναμικής της ομάδας ώστε να κατανοούν και να αξιοποιούν τις συμπεριφορές που αναδύονται. Τα σεμινάρια, διάρκειας 40- 60 ωρών ετησίως, γίνονται από ειδικευμένους επιστήμονες (Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς) αλλά και από Στελέχη της Κατασκήνωσης με πολύχρονη πείρα.