Επιτροπές 2012

Όπως είναι γνωστό όλα στις Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά γίνονται από εθελοντές και δεν δαπανάται ούτε 1€ για αμοιβές ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι βοηθούν πρέπει να δρουν συντονισμένα, γρήγορα και με καλά αποτελέσματα.
Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκαν φέτος 9 επιτροπές εργασιών που έχουν μέχρι στιγμής τις παρακάτω συνθέσεις:
1.Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών-Εγγραφές παιδιών:
Μ.Σπάτουλα, Π. Βατικιώτη Α. Γαβαλά, Μ.Δελή
2.Κατασκήνωση 2012 -Εθελοντές-Εκπαίδευση Εθελοντών:
Π.Καλλίτσης, Μ.Σπάτουλα, Μ.Λιωνή-Πυρουνάκη, Μ.Δελή, Χ.Βαμβακά. Σ.Πέτζας
3.Δημόσιες σχέσεις- Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (ΜΜΕ- Newsletter-Blog-ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ- Site):
Σ.Πέτζας, Τ.Παπαζιού, Σ.Πέτζας, Π.Καλλίτσης, Ν.Καλλίτσης, Γ.Πυρουνάκης
4.Οικονομικά και Ταμείο- Εφορίες:
Σ.Πυρουνάκης, Κ.Μπούτσης, Σ.Ακτύπης
5.Γραμματειακή υποστήριξη- Χορηγίες-Λαχείο
Δ.Αντωνίου, Ρ.Ζαμπάλου, Χ.Βαμβακά, Α.Κυτίνος, Π.Καλλίτσης, Π.Γουναλάκης
6.Τεχνικά έργα:
Α.Πυρουνάκης, Σ.Πυρουνάκης, Κ.Αλεξανδρίδης, Μ.Λαζαρίδης, Ν.Καλαμίτση, Θ.Πυρουνάκης
7.Εκδηλώσεις: Πίτα-Συνεστίαση-Έκθεση:
Ρ.Ζαμπάλου, Τ. Χατζηβασιλείου, Σ.Πυρουνάκης, Δ.Φραγκουλάκης
8.Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά και εθελοντές:
Χ.Βαμβακά, Θ.Πυρουνάκης, Π.Γουναλάκης, Σ.Γαβαλάς, Α.Κωνσταντακόπουλος
9.Διαχείριση Δάσους/Περιβάλλοντος-‘Αδειες λειτουργίας-ISO:
Κ.Αλεξανδρίδης, Ξ.Παπαϊωάννου, Σ.Πέτζας, Σ.Πυρουνάκης

Καλούμε όσους μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν σε κάποιο τομέα να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές των επιτροπών ή με τα Γραφεία μας ή να μας στείλουν μήνυμα μέσω του https://kataskinosi.gr/site/?page_id=19 .