16 Μαρτίου: Ξεκινούν τα σεμινάρια 2024

Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και θέλουμε να είμαστε ακόμα περισσότεροι.
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, 11.00-13.00 στα Γραφεία θα γίνει το πρώτο σεμινάριο του 2024 με θέματα: «Τα σεμινάρια του 2024 και οι στόχοι τους», «Οι ανάγκες της Κατασκήνωσης και οι εθελοντές της» και «Προετοιμασία προγραμμάτων Κατασκήνωσης 2024».
Οι εθελοντές και οι φίλοι μας ας σκεφθούν πιθανούς εθελοντές από τον κύκλο των γνωστών και συγγενών τους, ας τους εξηγήσουν το τι κάνουμε με τα παιδιά στην Κατασκήνωση και ας τους πείσουν να έρθουν στο πρώτο αυτό σεμινάριο ή αν δεν μπορούν, ας μας στείλουν ένα e-mail εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.
Θυμηθείτε ότι εθελοντές μπορούν να γίνουν όσες/όσοι είναι 18 ετών και έχουν τελειώσει Λύκειο