Άδεια Λειτουργίας 2016

Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η άδεια λειτουργίας της φετινής Κατασκήνωσης.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%9847%CE%9B7-%CE%95%CE%A6%CE%94?inline=true