Χορηγίες 2024

Την εποχή αυτή ξεκινάει και η μεγάλη προσπάθεια εύρεσης χορηγιών, για να μπορέσουν τα παιδιά να είναι στην Κατασκήνωση τον Ιούλιο, αλλά και για να γίνουν τα έργα βελτίωσης και συντήρησης των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων μας στον Άγιο Γεώργιο Μάνδρας. Αν χρειάζεστε επιστολές, έντυπο υλικό και περιγραφή των απαιτούμενων έργων επικοινωνήστε μαζί μας.
Υποβλήθηκαν οι αιτήσεις που απαιτούν τα μεγάλα Ιδρύματα για να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις μας για τα παιδιά και την αναγέννηση του Δάσους μας.