Επιτροπές Εργασίας 2017

Με δεδομένη την διάθεση 100 εθελοντών να βοηθήσουν, το Δ.Σ., για να λειτουργήσει καλύτερα προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπών εργασίας για την προώθηση των οργανωτικών, οικονομικών και παιδαγωγικών στόχων του Σωματείου.
Οι επιτροπές αυτές (σε παρένθεση οι συντονιστές τους) είναι:
1.    Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών (Μαρία Σπάτουλα, Πέπη Βατικιώτη)
2.    Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά (Χριστίνα Νικολοπούλου)
3.    Κατασκήνωση 2017-Εκπαίδευση εθελοντών (Πέτρος Καλλίτσης)
4.    Διαχείριση Οικονομικών (Στρατής Πυρουνάκης)
5.    Χορηγίες-Γραμματειακή Υποστήριξη (Δημήτρης Αντωνίου)
6.    Δημόσιες Σχέσεις – ΜΜΕ (Σπήλιος Πέτζας)
7.    Εκδηλώσεις (Πίτα- Συνεστίαση-Έκθεση-Bazaar κλπ) (Ρίτα Ζαμπάλου)
8.    Έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων (Αντώνης Πυρουνάκης, Νίκος Καλλίτσης)
9.    Άδειες Λειτουργίας–ISO (Σπήλιος Πέτζας)
10.  Κατάρτιση προγραμμάτων (Αλέξανδρος Κυτίνος)
Οι εθελοντές που έχουν ειδικές γνώσεις, εμπειρία και διαθέσιμο χρόνο ας επικοινωνήσουν με τους συντονιστές ή την Πρόεδρο Ρίτα Ζαμπάλου για να δηλώσουν συμμετοχή σε μια ή περισσότερες επιτροπές.