Γενική Συνέλευση των μελών και εκλογές 2021

Η Γενική Συνέλευση των μελών έγινε με ηλεκτρονική συνεδρίαση τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021. Τα μέλη του Σωματείου, που ήταν ταμειακά εντάξει, άκουσαν τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα ενέκριναν ομόφωνα.
Η εφορευτική επιτροπή που εκλέχτηκε στη Γ.Σ. διενήργησε ηλεκτρονικά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2021 με το σύστημα ZEUS, που διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου και το αδιάβλητο των εκλογών. Στην ψηφοφορία πήραν μέρος 67 από τα 69 ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου και τα αναλυτικά αποτελέσματα απεστάλησαν στα μέλη.

Print Friendly, PDF & Email