Το νέο Δ.Σ. για το 2019-20

Στις 18 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία του Σωματείου μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος, στις εκλογές της 13ης Νοεμβρίου 2019, συμβούλου  Νίκου Καλλίτση και σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του συγκροτήθηκε σε Σώμα όπως πιο κάτω :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             : Ελευθερία Ζαμπάλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      : Νίκος Καλλίτσης

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   : Δημήτρης Αντωνίου

ΤΑΜΙΑΣ                                  : Ευστράτιος Πυρουνάκης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            :  Χρυσή Πυρουνάκη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ     : Χριστίνα Νικολοπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    :  Αλέξανδρος Κυτίνος, Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Σπύρος Θωμάς