Άδεια λειτουργίας Κατασκήνωσης 2018

Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η με ΑΔΑ 722Ι7Λ7-Τ6Ο απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με την οποία παρέχεται η άδεια λειτουργίας της φετινής Κατασκήνωσης στο Σωματείο μας.

Print Friendly, PDF & Email