Αξιολόγηση ΘΑΛΗΣ ΙΙ: 4 αστέρια σε 4 τομείς

Δεν φοβόμαστε τις αξιολογήσεις, δεν έχουμε τίποτα κρυφό και γι΄αυτό συμμετείχαμε σε μια ακόμα αξιολόγηση έπειτα από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του HIGGS με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΙΙ, Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ» όπου συμμετείχαν 225 ΜΚΟ.

Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, οι ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ αξιολογήθηκε, όπως όλες, μέσα από τρία κριτήρια: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια.
Πήγαμε πολύ καλά αφού πήραμε 4 αστέρια (το ανώτερο που έβαλαν) σε κάθε ένα από τέσσερις τομείς:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ/ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εάν θέλετε να διαβάσετε όλη Έκθεση πατήστε ΛΗΨΗ.