Εγγραφές παιδιών 2019

Οι εγγραφές παιδιών θα γίνουν από 3 έως 14 Ιουνίου 2019.
Τα παιδιά που μένουν στην Ελευσίνα, στη Μάνδρα και στους γειτονικούς Δήμους γράφονται στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, Περικλέους 13, καθημερινά 3-5 μ.μ. με ευθύνη της Κοινωνικής Λειτουργού κ.Αγγελικής Γαβαλά (τηλέφωνα 210-5558850 και 210-5543186).
Τα παιδιά που μένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής γράφονται στα Γραφεία στην Αθήνα, Χέυδεν 14 στην Πλατεία Βικτωρίας. κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 7-9 μ.μ. με ευθύνη της Παιδαγωγού-Εμψυχώτριας κ.Μαρίας Σπάτουλα (τηλέφωνα 210-3226019 και 6948822637).
Τα παιδιά θα πρέπει να είναι 7-12 ετών, να μείνουν όλες τις μέρες στην Κατασκήνωση, δηλαδή από 1έως 21Ιουλίου 2019, να είναι απολύτως υγιή, να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται ενώ οι γονείς τους ή οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των φορέων θα πρέπει να προσκομίσουν τα βιβλιάρια και βεβαιώσεις υγείας των παιδιών, να υπογράψουν τη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα και να δώσουν όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.