Επιτροπές Εργασίας

Η χρονιά ξεκίνησε και πολλά έχουν να γίνουν για τα παιδιά της μεγαλύτερης ανάγκης. Οι περισσότεροι από 100 ενεργοί εθελοντές και φίλοι έχουν να κάνουν πολλά. Για να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος το Δ.Σ. προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπών εργασίας για την προώθηση των οργανωτικών, οικονομικών και παιδαγωγικών στόχων του Σωματείου.

Οι επιτροπές αυτές είναι:

 1. Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών
 2. Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά- Καραβάνι
 3. Κατασκήνωση 2019-Εκπαίδευση εθελοντών
 4. Διαχείριση Οικονομικών
 5. Χορηγίες-Γραμματειακή Υποστήριξη
 6. Δημόσιες Σχέσεις – ΜΜΕ
 7. Εκδηλώσεις (Πίτα- Συνεστίαση-Έκθεση-Bazaar)
 8. Έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων
 9. Άδειες Λειτουργίας –ISO
 10. Κατάρτιση προγραμμάτων
  Οι εθελοντές που έχουν ειδικές γνώσεις, εμπειρία και διαθέσιμο χρόνο ας επικοινωνήσουν με την Πρόεδρο Ρίτα Ζαμπάλου ή το Γ.Γ Δημήτρη Αντωνίου για να δηλώσουν συμμετοχή σε μια ή περισσότερες επιτροπές.
  Διαρκής ενημέρωση των εθελοντών στο kataskinosi.gr αλλά και στο https://www.facebook.com/groups/8327554133/