Επιτροπές και ομάδες εργασίας 2021

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ειδικές γνώσεις των εθελοντών μας, η εμπειρία αλλά και η διάθεση συμμετοχής που υπάρχει, συγκροτήθηκαν οι παρακάτω επιτροπές, στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν όσες και όσοι μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο τους.

  1. Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών-Εγγραφές παιδιών
  2. Κατασκήνωση 2021-Εθελοντές-Εκπαίδευση Εθελοντών
  3. Δημόσιες σχέσεις- Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (ΜΜΕ- Newsletter-Blog- Site)
  4. Οικονομικά και Ταμείο- Εφορίες
  5. Γραμματειακή υποστήριξη-Εσωτερική Επικοινωνία-Χορηγίες-Λαχείο
  6. Τεχνικά έργα βελτίωσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων
  7. Εκδηλώσεις: Παζάρι- Πίτα-Συνεστίαση-Συνάντηση με νέους εθελοντές
  8. Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά και εθελοντές (Καραβάνι)
  9. Άδειες λειτουργίας- ISO
  10. Κατάρτιση προγραμμάτων (Όμιλοι-Ψυχαγωγία-Αθλητισμός κλπ)