Έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων

Πολλοί εθελοντές μας έχουν ειδικές γνώσεις, πτυχία και διπλώματα και είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν ακόμα και με χειρονακτικές εργασίες στην συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπου φιλοξενούνται πάνω από 200 άνθρωποι, παιδιά και εθελοντές. Με μικρές δαπάνες και πολλή προσωπική δουλειά συντηρούνται οι εγκαταστάσεις και υλοποιούνται μικρά έργα. Όμως οι καιροί εξελίσσονται και οι προδιαγραφές γίνονται πιο απαιτητικές για την άδεια λειτουργίας. Από φέτος πρέπει να δρομολογηθούν λύσεις για τρία μεγάλα, για τα οικονομικά μας, έργα:

1. Ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς

2. Γήπεδο Ποδοσφαίρου

3. Νέο Ιατρείο και Βιβλιοθήκη
Σκεφθείτε το αν και το πως μπορείτε να βοηθήσετε.