Εξορμήσεις για εργασίες στην Κατασκήνωση-Απρίλιος

Η πυρκαγιά του 2021 άφησε πίσω της μια τεράστια καταστροφή για το δάσος και τα πλάσματα που φιλοξενεί, που εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε να τις επουλώσουμε.
Στις 12 Μαρτίου μια ομάδα από 20 εθελοντές ανέβηκε στην Κατασκήνωση και έκοψε αρκετά από τα καμένα δέντρα που ήταν κοντά σε εγκαταστάσεις μας και ήταν επίφοβα να προκαλέσουν ζημιές πεφτωντας στις εγκαταστάσεις μας. Τα κλαδιά που έχουν συγκεντρωθεί έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο σωρό στα ΝΔ της Κατασκήνωσης.

Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Απριλίου μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα εθελοντών θα ανέβει για να συνεχίσει το κόψιμο αλλά και να συμβάλει στην απομάκρυνση των καμένων που θα γίνει με τη βοήθεια της POLYECO S.A. που, χάρις στο ενδιαφέρον του Διευθυντή της Δημήτρη Τηνιακού, θα διαθέσει το εξοπλισμένο με αρπάγη φορτηγό της.
Άλλη ομάδα εθελοντών μας θα προχωρήσει τις ημέρες αυτές τις εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση των συστημάτων πυρόσβεσης της Κατασκήνωσης και την περίφραξή της.