Γενική Συνέλευση των μελών και εκλογές 2020

Το Δ.Σ. έχει αναβάλει, λόγω της πανδημίας και του lockdown, την προγραμματισμένη, για τις 21 Νοεμβρίου 2020, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου και τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. αφού σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, άρθρο 8 παράγραφος 3: «Η θητεία των μελών είναι ετήσια. Μπορεί όμως να παραταθεί για ακόμα τρεις μήνες αν προκύψει σπουδαίος λόγος».
Εφόσον υπάρξει, έστω και μερική, άρση των μέτρων μια λύση είναι η πραγματοποίηση της Γ.Σ. την ίδια ημερομηνία με την κοπή της πίτσας, δηλαδή το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 στην Κατασκήνωση. Παράλληλα εξετάζονται και άλλες λύσεις όπως διαδικτυακή συνεδρίαση για τη Γ.Σ., ηλεκτρονική ψηφοφορία κ.α.
Τα μέλη του Σωματείου θα ενημερωθούν με e-mail για τις τελικές αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν το χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησης της Γ.Σ. και των εκλογών.