Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης

Το Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης συνεχίζει το ταξίδι του όπου υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Έχουν καταρτιστεί νέα προγράμματα διάρκειας 6 ωρών σε ομάδες έως 20 παιδιών με ηλικίες 7 έως 9 και 10 έως 12 ετών που γίνονται από εκπαιδευμένα στελέχη της κατασκήνωσης με την εποπτεία ειδικών. Κεντρικός στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, την έκφραση συναισθημάτων, την αποδοχή του διαφορετικού και την επίλυση συγκρούσεων. Με τον τρόπο αυτό θα χτιστούν σταθερές γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά που φιλοξενούμε το καλοκαίρι και μεγιστοποιούμε τα οφέλη της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που επιχειρούμε το κατασκηνωτικό 20ημερο.
Ξεκινάμε μέσα στο Φεβρουάριο!
Διαρκής ενημέρωση των μελών του Καραβανιού στο:
https://www.facebook.com/groups/842188942564394/?fref=nf