Νέο Ιατρείο και Βιβλιοθήκη

Η Νομοθεσία απαιτεί Ιατρείο και χώρο βραχείας νοσηλείας (αναρρωτήριο) ικανό να φιλοξενεί συγχρόνως τέσσερις κατασκηνωτές. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει αποχωρητήριο, καταιονηστήρα με παροχή ζεστού νερού και νιπτήρα. Εντός του χώρου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφαλή φύλαξη του ιατρικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και κατά τρόπο που την πρόσβαση σε αυτά να έχει μόνο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο υπόγειο του κτιρίου θα στεγαστεί η Βιβλιοθήκη με βιβλιοθήκες και τραπέζια/καρέκλες για ανάγνωση ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές και ευρύχωρες στεγασμένες επιφάνεις για την προστασία από τον ήλιο.
Η προμελέτη του έργου έχει εκπονηθεί.

Print Friendly, PDF & Email