Συνεχίζουμε περιμένοντας καλύτερες εποχές!

Τη δύσκολη τούτη εποχή με τους πολλούς θανάτους, την αρρώστια,
τις απαγορεύσεις και την κλεισούρα της ατομικής λύσης
σκεφτόμαστε τα παιδιά και τους νέους που έχουμε στην Κατασκήνωση.
Πότε θα συναντηθούμε και με ποιους πόρους θα τα καταφέρουμε;
Τα Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα έχουν αποφασίσει ότι
θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε
παιδιά και νέοι να επουλώσουν και κάποιες από τις νέες πληγές τους.
Γιατί η ψυχοκοινωνική στήριξη που προσφέρουν
είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για όλους!