Συνεχίζουμε!

Κι όταν τελειώσουν όλα αυτά, πόσες ακόμα ανασφάλειες, πόσους ακόμα φόβους, πόσα ακόμα προβλήματα θα έχουν τα παιδιά;
Τα Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε
παιδιά και νέοι να επουλώσουν και κάποιες από τις νέες πληγές τους.
Γιατί η ψυχοκοινωνική στήριξη που προσφέρουν θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για όλους!