Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26-11-2018 με Πρόεδρο τη Ρίτα Ζαμπάλου, Αντιπρόεδρο το Νίκο Καλλίτση, Γενικό Γραμματέα το Δημήτρη Αντωνίου, Ταμία το Στρατή Πυρουνάκη, Ειδικό Γραμματέα τον Αλέξανδρο Κυτίνο, Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων τη Χριστίνα Νικολοπούλου και Συμβούλους τους Χρυσή Πυρουνάκη, Μαριλού Μίλλες και Αντώνη Κωνσταντακόπουλο.
Επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 12 Δεκεμβρίου στις 20.30 στα Γραφεία. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι πάντα ανοικτές για τα μέλη και τους εθελοντές που θέλουν να διατυπώσουν προτάσεις και απόψεις.