Επιτροπές Εργασίας 2020

  1. Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών-Εγγραφές παιδιών: Μ. Σπάτουλα
  2. Κατασκήνωση 2020-Εθελοντές-Εκπαίδευση Εθελοντών: Π.Καλλίτσης
  3. Δημόσιες Σχέσεις- Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό : Χ.Νικολοπούλου
  4. Οικονομικά και Ταμείο- Εφορίες: Σ.Πυρουνάκης
  5. Γραμματειακή υποστήριξη-Χορηγίες-Λαχείο: Δ. Αντωνίου
  6. Τεχνικά έργα: Ν.Καλλίτσης
  7. Εκδηλώσεις (Bazaar- Πίτα-Συνεστίαση- Έκθεση) :Ρ.Ζαμπάλου
  8. Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά και εθελοντές: Α.Κυτίνος  
  9. Άδειες λειτουργίας- ISO- Πυρασφάλεια: Α.Αλεξανδρίδης
  10.  Κατάρτιση προγραμμάτων (Όμιλοι-Ψυχαγωγία-Αθλητισμός κλπ): Χ.Πυρουνάκη- Σ.Θωμάς

Επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους των επιτροπών αν έχετε ειδικές γνώσεις, εμπειρία και όρεξη για δουλειά!