Αναβολή Γ.Σ. και εκλογών

Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας και του lockdown ανέβαλε την προγραμματισμένη, για τις 21 Νοεμβρίου 2020, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου και τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. αφού σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, άρθρο 8 παράγραφος 3: « Η θητεία των μελών είναι ετήσια. Μπορεί όμως να παραταθεί για ακόμα τρεις μήνες αν προκύψει σπουδαίος λόγος».

Σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστεί ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης της Γ.Σ. και των εκλογών.

Ας ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες.