Επιτροπές Εργασίας 2022

Και στον καινούριο χρόνο έχουν να γίνουν πολλά για τα παιδιά της μεγαλύτερης ανάγκης. Για να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος το Δ.Σ. προχώρησε στη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών εργασίας:
• Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών-Εγγραφές παιδιών: Μ. Σπάτουλα
• Κατασκήνωση 2022-Εθελοντές-Εκπαίδευση Εθελοντών: Π.Καλλίτσης
• Δημόσιες σχέσεις- Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό : Σ.Πέτζας
• Οικονομικά και Ταμείο- Εφορίες: Σ.Πυρουνάκης
• Γραμματειακή υποστήριξη-Χορηγίες-Λαχείο: Δ. Αντωνίου
• Τεχνικά έργα: Ν.Καλλίτσης
• Εκδηλώσεις: Bazaar- Πίτα-Συνεστίαση- Έκθεση:Ρ.Ζαμπάλου
• Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά και εθελοντές: Α.Κυτίνος
• Άδειες λειτουργίας- ISO- Πυρασφάλεια: Μ.Μπότσαρης
• Κατάρτιση προγραμμάτων (Όμιλοι-Ψυχαγωγία κλπ): Χ.Πυρουνάκη, Α.Κωνσταντακόπουλος
• Αναγέννηση Δάσους: Σ.Πέτζας